Aile Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Aile Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çelik Hukuk Grubu olarak gerek Türk vatandaşları arasında gerek Türk vatandaşları ile yabancılar arasında aile hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi için uzman kadromuz ile hukuki hizmetler verlmektedir. Çelik Hukuk Grubu aile hukukundan doğan ihtilafları gizlilik ilkesine azami önem göstererek, mahmeke yoluya veya mahkemeye başvurmadan uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir. Bu çerçevede anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka, soy bağının kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları, kişisel malların korunması, aile konutu şerhinin konuşması ve kaldırılması, evliliğin iptali, evliliğin butlanı, tanıma, tenfiz, aile içi şiddet davaları ve bunlardan kaynaklanan tazminat ve tespit davaları ile taraflar arasında aile hukukundan kaynaklanan sözleşmelerin düzenlenmesi alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir. Ayrıca çoğu kez aile hukuku ile yakından ilgili olarak vasi atanması ve vasilik görevlerinin yürütülmesi alanında hukuki hizmet verilmektedir.

Çelik Hukuk Grubu olarak gerek Türk vatandaşları arasında gerek Türk vatandaşları ile yabancılar arasında aile hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi için uzman kadromuz ile hukuki hizmetler verlmektedir. Çelik Hukuk Grubu aile hukukundan doğan ihtilafları gizlilik ilkesine azami önem göstererek, mahmeke yoluya veya mahkemeye başvurmadan uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir. Bu çerçevede anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka, soy bağının kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları, kişisel malların korunması, aile konutu şerhinin konuşması ve kaldırılması, evliliğin iptali, evliliğin butlanı, tanıma, tenfiz, aile içi şiddet davaları ve bunlardan kaynaklanan tazminat ve tespit davaları ile taraflar arasında aile hukukundan kaynaklanan sözleşmelerin düzenlenmesi alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir. Ayrıca çoğu kez aile hukuku ile yakından ilgili olarak vasi atanması ve vasilik görevlerinin yürütülmesi alanında hukuki hizmet verilmektedir.