İdare Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

İdare Hukuku


Vatandaşlık Hukuku
İptal ve Tam Yargı Davaları
Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Ruhsat Dava ve İşlemleri
İmar Hukukundan Kaynaklanan Plan İptal Davaları

Vatandaşlık Hukuku
İptal ve Tam Yargı Davaları
Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Ruhsat Dava ve İşlemleri
İmar Hukukundan Kaynaklanan Plan İptal Davaları