Fikri Mülkiyet Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Fikri Mülkiyet Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fikri mülkiyet hakları, en geniş anlamıyla, sanayi, bilim, edebiyat ve diğer sanat alanlarında, zihinsel faaliyetlerin sonucunda üretilen fikir ürünlerini koruyan yasal haklardır. Fikri mülkiyet hakları, "sınai haklar" ve "fikir ve sanat eserleri hakları " olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku ise hak sahiplerine bu hakları üzerinde, belli bir süreye yayılan geçici bir tekel hakkı tanımakta ve onları koruyarak haklarından yararlanmalarını sağlamaktadır.

Günümüzde fikri hakların ihlaline sıklıkla rastlanmakta olup fikri mülkiyet hukukunun etkin bir şekilde kullanılarak koruma mekanizmasının işletilmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Fikri mülkiyet hukuku kapsamında fikri mülkiyet haklarının ihlalinde hukuki ve cezai olmak üzere iki farklı sonuç bağlanmıştır. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, fikri mülkiyet hukukunda uzman ve deneyimli kadrosuyla müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Özellikle sınai haklar kapsamında marka hakkından doğan YİDK kararının iptali, markanın hükümsüzlüğü, marka hakkına tecavüz nedeniyle men, ref, maddi-manevi tazminat davaları ve ceza davaları alanlarında müvekkillerine etkin bir hizmet sağlamaktadır.  

Fikri mülkiyet hakları, en geniş anlamıyla, sanayi, bilim, edebiyat ve diğer sanat alanlarında, zihinsel faaliyetlerin sonucunda üretilen fikir ürünlerini koruyan yasal haklardır. Fikri mülkiyet hakları, "sınai haklar" ve "fikir ve sanat eserleri hakları " olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku ise hak sahiplerine bu hakları üzerinde, belli bir süreye yayılan geçici bir tekel hakkı tanımakta ve onları koruyarak haklarından yararlanmalarını sağlamaktadır.

Günümüzde fikri hakların ihlaline sıklıkla rastlanmakta olup fikri mülkiyet hukukunun etkin bir şekilde kullanılarak koruma mekanizmasının işletilmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Fikri mülkiyet hukuku kapsamında fikri mülkiyet haklarının ihlalinde hukuki ve cezai olmak üzere iki farklı sonuç bağlanmıştır. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, fikri mülkiyet hukukunda uzman ve deneyimli kadrosuyla müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Özellikle sınai haklar kapsamında marka hakkından doğan YİDK kararının iptali, markanın hükümsüzlüğü, marka hakkına tecavüz nedeniyle men, ref, maddi-manevi tazminat davaları ve ceza davaları alanlarında müvekkillerine etkin bir hizmet sağlamaktadır.