İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

Çelik & Erdem Hukuk Grubu olarak, İş Hukuku alanındaki deneyimimiz çerçevesinde çeşitli şirketlerden ve gerçek kişilerden oluşan müvekkillerimize, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekteyiz. Uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte, geniş kapsamlı mevzuat karşısında müvekkillerimizin iş akdinin başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen tüm süreçte danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Uyuşmazlıkların dava sürecini gerektirdiği durumlarda, müvekkillerimizin hukuki çıkarlarını koruyarak en etkin sonuca ulaşmayı hedefliyoruz ve yargılamanın her aşamasında kapsamlı deneyimimizle yanlarında oluyoruz, meselelere yaratıcı ve uygun maliyetli çözümler üretiyoruz.

 İş hukuku, iş dünyasının sağlıklı işleyişi ve çalışma hayatının düzenlenmesi açısından kritik bir role sahiptir. İşverenlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bu hukuk dalı, işçi haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin de yasal çerçevede faaliyet göstermelerini sağlar. İş hukuku, iş sözleşmelerinin oluşturulmasından işten çıkarmalara, çalışma saatlerinden ücret düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede iş hayatını düzenler. İşçilerin hakları, emek sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda düzenlemeler getirerek adil ve dengeleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, iş hukuku işletmelerin yasal sorumluluklarını anlamalarına ve çalışanlarının haklarına saygı göstermelerine yardımcı olarak iş ilişkilerinde güven ve istikrarın korunmasına destek olur. İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları İş hukukunu ve iş ilişkisini ilgilendiren her türlü sözleşmenin ve belgenin hazırlanması konularında müvekkillerimizi temsil ediyoruz ve hukuki danışmanlık veriyoruz.

 

 

Çelik & Erdem Hukuk Grubu olarak, İş Hukuku alanındaki deneyimimiz çerçevesinde çeşitli şirketlerden ve gerçek kişilerden oluşan müvekkillerimize, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekteyiz. Uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte, geniş kapsamlı mevzuat karşısında müvekkillerimizin iş akdinin başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen tüm süreçte danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Uyuşmazlıkların dava sürecini gerektirdiği durumlarda, müvekkillerimizin hukuki çıkarlarını koruyarak en etkin sonuca ulaşmayı hedefliyoruz ve yargılamanın her aşamasında kapsamlı deneyimimizle yanlarında oluyoruz, meselelere yaratıcı ve uygun maliyetli çözümler üretiyoruz.

 İş hukuku, iş dünyasının sağlıklı işleyişi ve çalışma hayatının düzenlenmesi açısından kritik bir role sahiptir. İşverenlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bu hukuk dalı, işçi haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin de yasal çerçevede faaliyet göstermelerini sağlar. İş hukuku, iş sözleşmelerinin oluşturulmasından işten çıkarmalara, çalışma saatlerinden ücret düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede iş hayatını düzenler. İşçilerin hakları, emek sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda düzenlemeler getirerek adil ve dengeleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, iş hukuku işletmelerin yasal sorumluluklarını anlamalarına ve çalışanlarının haklarına saygı göstermelerine yardımcı olarak iş ilişkilerinde güven ve istikrarın korunmasına destek olur. İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları İş hukukunu ve iş ilişkisini ilgilendiren her türlü sözleşmenin ve belgenin hazırlanması konularında müvekkillerimizi temsil ediyoruz ve hukuki danışmanlık veriyoruz.