Konkordato Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Konkordato Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

Konkordato, son zamanlarda şirketler tarafından borçların tasfiyesi yönünde en çok tercih edilen hukuki yollardan biri haline gelmiştir. Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır. İflas etme noktasına gelmiş olup nakit akışı bozulan şirketlerin borçlarını ödeyebilmesi için alacaklıları ile yaptığı anlaşmayı ifade eden konkordato, borçluyu haciz ve muhafaza tehdidinden korumak suretiyle faaliyetine aralıksız devam ederek nakit döngüsünü yeniden düzeltme fırsatı vermektedir. 

Konkordato başvurusu davacının merkez adresinin bağlı olduğu Ticaret Mahkemesine yapılmaktadır. Ticaret Mahkemesinin şartları uygun bulması üzerine üç ay geçiçi mühlet kararı verilir ve bu karar üzerine  konkordato süreci başlar. Geçiçi mühletin en fazla iki ay uzatılması talep edilebilir. Uzatma süresinin ardından mahkeme tarafından uygun görülmesi üzerine bir yıllık kesin mühlet kararı verilir. Kesin mühlet içerisinde yapılması gereken işlemlerin tamamlanamaması halinde komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu üzerine kesin mühlet komiserin ve - veya davacı borçlunun talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Yapılan yargılama esnasında altı aylık uzatma süresi içerisinde  mahkemece kesin mühlet hakkında bir karar verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, mahkeme heyetince bu süre altı aya kadar uzatılabilir.
Gerek geçiçi mühlet gerekse kesin mühlet içerisinde şirketin denetimi mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri tarafından yürütülmektedir, şirket yetkililerinin yönetim hak ve görevleri aynen devam eder diğer bir deyişle atanan komiserler yönetim değil denetim yetkisine haizdirler.

Hukuk Grubumuz konkordato kanununda yapılan yeni düzenlemelerden sonra  geçen zaman içerisinde 100'den fazla şirketin Konkordato sürecini takip etmiş ve bu alanda Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olmuştur. Birçok  sektörün önde gelen firmalarının konkordato sürecini takip eden Hukuk Grubumuz pek çok firmanın bu süreçten olumlu sonuç almasına eşlik etmiştir.

 

 

Konkordato, son zamanlarda şirketler tarafından borçların tasfiyesi yönünde en çok tercih edilen hukuki yollardan biri haline gelmiştir. Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır. İflas etme noktasına gelmiş olup nakit akışı bozulan şirketlerin borçlarını ödeyebilmesi için alacaklıları ile yaptığı anlaşmayı ifade eden konkordato, borçluyu haciz ve muhafaza tehdidinden korumak suretiyle faaliyetine aralıksız devam ederek nakit döngüsünü yeniden düzeltme fırsatı vermektedir. 

Konkordato başvurusu davacının merkez adresinin bağlı olduğu Ticaret Mahkemesine yapılmaktadır. Ticaret Mahkemesinin şartları uygun bulması üzerine üç ay geçiçi mühlet kararı verilir ve bu karar üzerine  konkordato süreci başlar. Geçiçi mühletin en fazla iki ay uzatılması talep edilebilir. Uzatma süresinin ardından mahkeme tarafından uygun görülmesi üzerine bir yıllık kesin mühlet kararı verilir. Kesin mühlet içerisinde yapılması gereken işlemlerin tamamlanamaması halinde komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu üzerine kesin mühlet komiserin ve - veya davacı borçlunun talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Yapılan yargılama esnasında altı aylık uzatma süresi içerisinde  mahkemece kesin mühlet hakkında bir karar verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, mahkeme heyetince bu süre altı aya kadar uzatılabilir.
Gerek geçiçi mühlet gerekse kesin mühlet içerisinde şirketin denetimi mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri tarafından yürütülmektedir, şirket yetkililerinin yönetim hak ve görevleri aynen devam eder diğer bir deyişle atanan komiserler yönetim değil denetim yetkisine haizdirler.

Hukuk Grubumuz konkordato kanununda yapılan yeni düzenlemelerden sonra  geçen zaman içerisinde 100'den fazla şirketin Konkordato sürecini takip etmiş ve bu alanda Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olmuştur. Birçok  sektörün önde gelen firmalarının konkordato sürecini takip eden Hukuk Grubumuz pek çok firmanın bu süreçten olumlu sonuç almasına eşlik etmiştir.