Miras Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Miras Hukuku


 

Miras Hukuku gerçek bir kişinin ölümünden sonra ona ait malvarlığının, hukuki akıbetini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vasiyetnameler, miras planlaması, veraset ve miras anlaşmazlıkları başta olmak üzere çok çeşitli hukuki konular miras hukukunun içeriğini oluşturmaktadır.   Miras hukukunun bu çok yönlülüğü ise ancak bir avukat yardımı ile karşılaşmış olduğunuz sorunların üstesinden gelmenizi ve hak ettiğiniz varlıklara ulaşmanızı, dava açmak için nedenlerinizin olup olmadığının değerlendirilmesi ile mümkün olabilir.

Miras denilince ilk akla gelen kimin mirasçı sıfatı taşıdığı veya taşıyabileceği sorusudur. Miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir ve yasal mirasçı ile atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar; mirasçılık sıfatını miras bırakanın arzusundan değil doğrudan kanun hükmünden alan kimsedir ve miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eşi olarak Türk Medeni Kanunu’nun 495-501. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Atanmış mirasçı ise, miras bırakanın yani vefat eden kişinin kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını ya da tamamını belirli kişiye bırakmasıyla mirasçı kabul edilen kişidir. Miras ile ilgili tüm ihtilaflarda da kişinin yasal mirasçı mı yoksa atanmış mirasçı mı olduğundan yola çıkarak çözüm yollarına ulaşılmaktadır.

Hukuk ekibimiz size başlıca; vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin iptali, mirastan feragat, mirastan ıskat, tenkis, muris muvazaası, denkleştirme ve mirasın reddi gibi konularda hizmet sunmaktadır. Ne tür bir miras anlaşmazlığıyla karşı karşıya olursanız olun, sorununuzun herhangi bir noktasında haklarınızı bilmeniz büyük önem taşımaktadır. Hukuk büromuz haklarınızı açıklamak, korumak ve yasal işlemlerinizin gerekli olup olmadığına karar vermek için davanızı tüm yönleri ile değerlendirecek ve sizler için en uygun adımları atmanızı sağlayacaktır.

 

Miras Hukuku gerçek bir kişinin ölümünden sonra ona ait malvarlığının, hukuki akıbetini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vasiyetnameler, miras planlaması, veraset ve miras anlaşmazlıkları başta olmak üzere çok çeşitli hukuki konular miras hukukunun içeriğini oluşturmaktadır.   Miras hukukunun bu çok yönlülüğü ise ancak bir avukat yardımı ile karşılaşmış olduğunuz sorunların üstesinden gelmenizi ve hak ettiğiniz varlıklara ulaşmanızı, dava açmak için nedenlerinizin olup olmadığının değerlendirilmesi ile mümkün olabilir.

Miras denilince ilk akla gelen kimin mirasçı sıfatı taşıdığı veya taşıyabileceği sorusudur. Miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir ve yasal mirasçı ile atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar; mirasçılık sıfatını miras bırakanın arzusundan değil doğrudan kanun hükmünden alan kimsedir ve miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eşi olarak Türk Medeni Kanunu’nun 495-501. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Atanmış mirasçı ise, miras bırakanın yani vefat eden kişinin kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını ya da tamamını belirli kişiye bırakmasıyla mirasçı kabul edilen kişidir. Miras ile ilgili tüm ihtilaflarda da kişinin yasal mirasçı mı yoksa atanmış mirasçı mı olduğundan yola çıkarak çözüm yollarına ulaşılmaktadır.

Hukuk ekibimiz size başlıca; vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin iptali, mirastan feragat, mirastan ıskat, tenkis, muris muvazaası, denkleştirme ve mirasın reddi gibi konularda hizmet sunmaktadır. Ne tür bir miras anlaşmazlığıyla karşı karşıya olursanız olun, sorununuzun herhangi bir noktasında haklarınızı bilmeniz büyük önem taşımaktadır. Hukuk büromuz haklarınızı açıklamak, korumak ve yasal işlemlerinizin gerekli olup olmadığına karar vermek için davanızı tüm yönleri ile değerlendirecek ve sizler için en uygun adımları atmanızı sağlayacaktır.