Tapu İptal ve Tescil Davaları - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Tapu İptal ve Tescil Davaları


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

4721 s. Türk Medeni Kanunu m.704’e göre taşınmaz mülkiyetinin konusunu, arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ile tapuda sayfa açılmış bağımsız ve sürekli haklar oluşturmaktadır. Taşınmaz hukuku çerçevesinde ikame edilebilecek davalara bakıldığında ise eşya üzerinde sahibine doğrudan hakimiyet ve herkese karşı ileri sürme olanaklarını sağlayan ayni hakkı kazandıran “tapu iptal ve tescil davası” uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tapu iptali ve tescil davaları, taşınmazın aynına ilişkin olup bu davalar tapu kütüğündeki tescilin mahkeme kararıyla düzeltilmesi için tapu memurundan talepte bulunulmasına imkân veren davalardır. Başka bir deyişle geçerli olmayan bir hukuki sebebe dayandığı iddiasıyla gerçek hak sahibini göstermeyen “yolsuz tescil” düzeltilerek gerçeğe uygun hale getirilmektedir. Öyle ki, taşınmaz kaydına ilişkin tescilin gerçek maliki göstermesi gerekmektedir. Aksi halde yolsuz tescil söz konusu olur ki bu durumda tapu kütüğünün düzeltilmesi gerekmektedir. Tescilin yolsuz olduğu hallerde de bu tescil şekli bir değer taşımakla birlikte hak sahibinin rızası yoksa gerçek malik tapu kaydının düzeltilmesi ya da terkini için dava açmak zorunda kalmaktadır. Kısacası tapu iptali ve tescil davası ile taşınmazın kaydında gerçeği yansıtmayan durumun hak sahibi lehine değişmesi hedeflenmektedir. Dava ikame edilmesinin nedeni ise tapudaki gerçek hak sahibinin ancak dava yoluyla belirlenebilmesinden ileri gelmektedir. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, teknik bilgi gerektiren eşya hukukunda uzman ve deneyimli ekibi ile müvekkillerine tapu iptal ve tescil davalarında etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

 

 

4721 s. Türk Medeni Kanunu m.704’e göre taşınmaz mülkiyetinin konusunu, arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ile tapuda sayfa açılmış bağımsız ve sürekli haklar oluşturmaktadır. Taşınmaz hukuku çerçevesinde ikame edilebilecek davalara bakıldığında ise eşya üzerinde sahibine doğrudan hakimiyet ve herkese karşı ileri sürme olanaklarını sağlayan ayni hakkı kazandıran “tapu iptal ve tescil davası” uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tapu iptali ve tescil davaları, taşınmazın aynına ilişkin olup bu davalar tapu kütüğündeki tescilin mahkeme kararıyla düzeltilmesi için tapu memurundan talepte bulunulmasına imkân veren davalardır. Başka bir deyişle geçerli olmayan bir hukuki sebebe dayandığı iddiasıyla gerçek hak sahibini göstermeyen “yolsuz tescil” düzeltilerek gerçeğe uygun hale getirilmektedir. Öyle ki, taşınmaz kaydına ilişkin tescilin gerçek maliki göstermesi gerekmektedir. Aksi halde yolsuz tescil söz konusu olur ki bu durumda tapu kütüğünün düzeltilmesi gerekmektedir. Tescilin yolsuz olduğu hallerde de bu tescil şekli bir değer taşımakla birlikte hak sahibinin rızası yoksa gerçek malik tapu kaydının düzeltilmesi ya da terkini için dava açmak zorunda kalmaktadır. Kısacası tapu iptali ve tescil davası ile taşınmazın kaydında gerçeği yansıtmayan durumun hak sahibi lehine değişmesi hedeflenmektedir. Dava ikame edilmesinin nedeni ise tapudaki gerçek hak sahibinin ancak dava yoluyla belirlenebilmesinden ileri gelmektedir. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, teknik bilgi gerektiren eşya hukukunda uzman ve deneyimli ekibi ile müvekkillerine tapu iptal ve tescil davalarında etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.