Vatandaşlık Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Vatandaşlık Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vatandaşlık Hukuku 3 temel ile üzerinde ilerlemektedir. Herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır ilkesi, herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır ilkesi ve herkes vatandaşlığını seçme ve değiştirmede özgür olmalıdır ilkelerdir. Her ülke kendine bir sistem belirlemekte ve buna göre kanunlarını düzenlemektedir. Kimi ülkeler ise karma sistemler benimsemektedir.

Vatandaşlık gerçek kişilerin bir ülkeye, bir devlete ve o ülkenin normlarına bağlılığı belirtmektedir. Genelde vatandaşlığın temel ilkeleri o ülkenin anayasasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 66 ve 5901 saylı Türk Vatandaşlık Kanunu ve 5543 sayılı İskan Kanunu ile bu kanunların uygulanmasına yönelik Türk Vatandaşlığının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ülkemizin temel vatandaşlık hukuku ilkelerini belirlemektedir. Bunun yanında usulüne göre onaylanan milletlerarası anlaşmalar da ülkemizde uygulama alanı bulmaktadır.

İki tür vatandaşlık bulunmaktadır. Biri asli vatandaşlık diğeri müktesep(sonradan kazanılan) vatandaşlıktır. Bu çerçevede Türk Hukukunda hem kan hem de toprak hesabına göre vatandaşlık kazanılmaktadır. Sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makamın kararı, evlat edinme veya seçme hakkının kullanılmasıyla olmaktadır.

Gelişen ve globalleşen dünya her geçen gün daha fazla hareketi mecbur kılmaktadır. Özellikle büyük göçler yaşanmakta gerçek kişiler kimi zaman daimi olacak şekilde ülkelerini değiştirmekte, kimi zaman ise asıl özlerine dönmek için asli vatandaşlıklarını tespit ettirmek istemektedir.

Binlerce kişiye vatandaşlık hukuku açısından hizmet vermiş olan bizler, Hukuk Grubu olarak sonradan kazanılan(müktesep) vatandaşlıklarda ve aslında asli vatandaş olup bu durumların tespit edilip Türk Vatandaşlığının kazanılmasında hukuki destekler verilmekte,  ve gerçek kişilere Türk Vatandaşlığının getirdiği kazanımlar sağlanmaktadır.

Vatandaşlık Hukuku 3 temel ile üzerinde ilerlemektedir. Herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır ilkesi, herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır ilkesi ve herkes vatandaşlığını seçme ve değiştirmede özgür olmalıdır ilkelerdir. Her ülke kendine bir sistem belirlemekte ve buna göre kanunlarını düzenlemektedir. Kimi ülkeler ise karma sistemler benimsemektedir.

Vatandaşlık gerçek kişilerin bir ülkeye, bir devlete ve o ülkenin normlarına bağlılığı belirtmektedir. Genelde vatandaşlığın temel ilkeleri o ülkenin anayasasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 66 ve 5901 saylı Türk Vatandaşlık Kanunu ve 5543 sayılı İskan Kanunu ile bu kanunların uygulanmasına yönelik Türk Vatandaşlığının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ülkemizin temel vatandaşlık hukuku ilkelerini belirlemektedir. Bunun yanında usulüne göre onaylanan milletlerarası anlaşmalar da ülkemizde uygulama alanı bulmaktadır.

İki tür vatandaşlık bulunmaktadır. Biri asli vatandaşlık diğeri müktesep(sonradan kazanılan) vatandaşlıktır. Bu çerçevede Türk Hukukunda hem kan hem de toprak hesabına göre vatandaşlık kazanılmaktadır. Sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makamın kararı, evlat edinme veya seçme hakkının kullanılmasıyla olmaktadır.

Gelişen ve globalleşen dünya her geçen gün daha fazla hareketi mecbur kılmaktadır. Özellikle büyük göçler yaşanmakta gerçek kişiler kimi zaman daimi olacak şekilde ülkelerini değiştirmekte, kimi zaman ise asıl özlerine dönmek için asli vatandaşlıklarını tespit ettirmek istemektedir.

Binlerce kişiye vatandaşlık hukuku açısından hizmet vermiş olan bizler, Hukuk Grubu olarak sonradan kazanılan(müktesep) vatandaşlıklarda ve aslında asli vatandaş olup bu durumların tespit edilip Türk Vatandaşlığının kazanılmasında hukuki destekler verilmekte,  ve gerçek kişilere Türk Vatandaşlığının getirdiği kazanımlar sağlanmaktadır.